www.ntcAcademy.org
10201 West Bradley Road
Milwaukee, Wisconsin 53224
​(414) 365-1677

K4 - Jurnee

K3 - Zoe

5th Grade - Summer

K5 -Eli

8th Grade - Josiah

 K4 -Zamar

7th Grade - Allen

4th -Gabrielle

K4 - Amani

STUDENTS OF THE MONTH - NOVEMBER 2018

1st  Grade - Jalaya

6th Grade - Brandon

3rd Grade - Brandle

2nd Grade -Bailee

5th Grade - Ariel